AUTOMATYKA I ARMATURA CIEPŁOWNICZA

ACE Instal Spółka z o.o. współpracuje z kilkudziesięcioma producentami elementów wchodzących w skład układów regulacji przepompowni, wymiennikowni lub kotłowni. Oferujemy:

  • Reduktory

  Oferujemy dla rozwiązań ciepłowniczych reduktory firmy Danfoss.

   

  Regulatory redukcji ciśnienia bezpośredniego działania stosowane są głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Reduktor zamyka się przy rosnącej wartości ciśnienia. W skład regulatora wchodzi zawór regulacyjny, napęd z membraną oraz sprężyna do nastawiania wymaganej wartości ciśnienia.

   

  Funkcje regulatora: odpowiednio do napięcia sprężyny regulacyjnej membrana reguluje ciśnienie za zaworem regulacyjnym.

   

  REDUKTORY CIŚNIENIA

   

  Podstawowe dane:

   

   

  - DN

   

  - kvs

   

  - PN

   

  - maksymalna temperatura

   

  - połączenie

   

  - nastawa

  150-250 mm

   

  1.0-400 m3/h

   

  16, 25, 40 bar

   

  150-350°C

   

  gwintowane/kołnierzowe

   

  regulowana

  • Regulatory bezpośredniego działania

  Oferujemy regulatory bezpośredniego działania do regulacji temperatury, różnicy ciśnień, przepływu itp. Podstawowa oferta jest oparta na produktach firmy Danfoss.

  • Regulatory ciśnień

  Regulatory różnicy ciśnień

   

  Regulatory różnicy ciśnień i przepływu

   

  Regulatory różnicy ciśnień z ogranicznikiem przepływu

   

  Regulatory przepływu

  Reduktory ciśnienia

  Regulatory przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym

   

  Wielofunkcyjne regulatory (przepływu/ różnicy ciśnień/ temperatury)

  Regulatory upustowe ciśnienia i różnicy ciśnień

  Reduktory i regulatory upustowe z funkcją bezpieczeństwa

  • Zawory i siłowniki

  Oferujemy układy zawór - siłownik sterowane sygnałem 3-punktowy i ciągłym wielu producentów, współpracujące ze stosowanymi przez klientów sterownikami i regulatorami pogodowymi.

  • Regulatory pogodowe

  Oferujemy regulatory jednofunkcyjne i wielofunkcyjne, przeznaczone do sterowania pracą węzłów cieplnych i kotłowni.

   

  Inteligenta regulacja pogodowa realizowana przez prawidłowo uruchomiony elektroniczny regulator obsługujący aplikację ciepłowniczą optymalizuje wydajność cieplną sieci dystrybucji ciepła poprzez obniżenie temperatury powrotu. To generuje oszczędności na poziomie 10-15% i wydłuża żywotność układu.

   

  Różnorodność interfejsów komunikacji w regulatorze elektronicznym zapewnia łatwy dostęp do komunikacji i monitoringu, pełnego przeglądu i zdalnego sterowania we wszystkich regulatorach podłączonych do systemu.

   

  • Sterowniki swobodnie programowalne

  Oferujemy sterowniki swobodnie programowalne z oprogramowaniem dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów, umożliwiających zdalną komunikację z centralą.

   

  • Zawory pilotowe

  Oferujemy zawory pilotowe firmy Danfoss.

   

  Zawory pilotowe charakteryzują się dużą elastycznością dzięki wielu możliwym kombinacjom funkcji. Składają się z zaworu montowanego na przewodzie głównym oraz z regulatora pilotowego zamontowanego na obejściu.

   

  Funkcje regulatora np. regulacja ciśnienia oraz ograniczenie przepływu, zapewniane są przez regulatory pilotowe. Przy niewielkim przepływie zawór jest zamknięty, regulacja odbywa się poprzez regulator umieszczony na obejściu.

   

  Dostępne funkcje regulacji:

   

  - reduktory,
  - regulatory upustowe,
  - regulatory bezpieczeństwa (funkcja SAV i SÜV),
  - regulatory różnicy ciśnień,
  - regulatory przepływu,
  - regulatory różnicy ciśnień i przepływu.

  ZAWORY PILOTOWE

   

  Podstawowe dane:

   

   

  -DN

   

  -kvs

   

  -PN

   

  -maksymalna temperatura

   

  65-250* mm

   

  125-630 m3/h

   

  16, 25, 40** bar

   

  300°C

   

  * DN 65-80 na specjalne zamówienie
  ** PN 40 na specjalne zamówienie

  • Wymienniki

  Oferujemy wymienniki czołowych producentów działających na terenie Europy. Dobory dokonuje dział projektowy naszej firmy dla zastosowań ciepłowniczych, chłodniczych  i przemysłowych.

  • Stabilizatory i zasobniki ciepłej wody

  Oferujemy stabilizatory ocynkowane oraz emaliowane, stosowane w układach ciepłowniczych.

   

  • Przepustnice

  Oferujemy przepustnice do odcinania przepływu medium w rurociągach ciśnieniowych w temperaturach do 350°C z napędem ręcznym lub elektrycznym.

   

  • Zawory kulowe
  • Naczynia wzbiorcze

  Oferujemy układy stabilizacji ciśnienia w systemach ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

   

  Zakres produktów:

   

  - ciśnieniowe naczynia wzbiorcze,

  - układy stabilizacji ciśnienia sterowane kompresorowo oraz pompowo,

  - układy odgazowujące,

  - pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody,

  - układy uzupełniające ubytki ciepłej wody,

  - zbiorniki buforowe.