FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

 

Realizujemy projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0317/20-00.

 

Wartość projektu 312 337,71 zł

Realizujemy projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Projekty B+R przedsiębiorstw, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, POIR.01.01.01 pod tytułem:

 

Badanie nad parametryzacją i funkcjonalnościami prototypu urządzenia zasilająco-pomiarowego oraz prototypowej linii produkcyjnej w celu wytwarzania urządzenia zasilająco-pomiarowego do sieci ciepłowniczych.

 

Celem projektu jest opracowanie prototypowej linii technologicznej do produkcji urządzeń zasilająco-pomiarowych, w której zastosowana będzie turbina wodna o bardzo niskim oporze, co pozwoli na pozyskiwanie niezbędnego zasilania urządzeń wykonawczych (zawory regulacyjne oraz odcinające, urządzenia pomiarowe, systemy sterujące oraz komunikacyjne) obsługujących sieci czy węzły, przy jednoczesnym uzyskaniu dodatkowej informacji nt. przepływu samego czynnika.

 

W wyniku wdrożenia wyników praca badawczych zamierzamy oferować urządzenie zasilająco-pomiarowe, które będzie wytwarzane dzięki opracowaniu prototypowej linii produkcyjnej.

 

Wartość projektu 2 328 884,33 zł

Wkład Funduszy Europejskich 1 640 619,13 zł

 

Projekt zakończony i rozliczony po etapie projektowym.