PRZEMYSŁ

ACE Instal Spółka z o.o. wykonuje prace technologiczne w zakresie prac spawalniczych i elektromontażowe w zakresie elektroenergetyki SN i NN oraz instalacji elektrycznych NN. Firma specjalizuje się w wykonywaniu instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej w:

 

1. Elektrowniach i elektrociepłowniach.

 

Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania pomp wody zasilającej:

 

a) modernizacja pól 6kV rozdzielni kotłowej wraz z wymianą zabezpieczeń MICOM139,

b) montaż nowych transformatorów o mocy 1000kVA,

c) montaż przetwornic częstotliwości o mocy 900kW wraz z wykonaniem instalacji chłodzenia i zasilania,

d) dostawa i montaż okablowania siłowego po stronie średniego i niskiego napięcia,

e) dostawa i montaż okablowania sterowniczo - pomiarowego.

 

Wykonanie kompleksowej instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego bloku energetycznego, w szczególności:

 

a) wymiana całości okablowania dla potrzeb instalacji oświetlenia wraz z budową tras kablowych w systemie E-90,

b) kompleksowa wymiana opraw oświetlenia podstawowego,

c) kompleksowa wymiana opraw oświetlenia awaryjnego spełniającego wymogi CNBOP,

d) prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic dla potrzeb ww. instalacji,

e) prefabrykacja, dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego,

f) prefabrykacja, dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego,

g) dostawa i uruchomienie przetwornic częstotliwości dla potrzeb wszystkich napędów kotła,

h) prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych.

 

2. Obiektach ochrony środowiska.

 

Przepompownia systemów ciepłowniczych dla miast: Katowice, Chorzów oraz Siemianowice Śląskie. Wykonano prace polegające na wybudowaniu od podstaw całej infrastruktury elektrycznej (średniego i niskiego napięcia), zakresu AKPiA, oraz instalacji pomocniczych, a w szczególności:

 

a) dostawa, posadowienie i montaż budynku prefabrykowanej rozdzielni elektrycznej,

b) dostawy, podłączenie i uruchomienie:

- rozdzielnicy średniego napięcia wraz z układem SZR,

- rozdzielnicy zasilającej (prąd znamionowy szyn głównych 4000A),

- rozdzielnic zasilająco – sterowniczych (prąd znamionowy szyn głównych 2000A),

- transformatorów o mocy 2500kVA każdy,

- mostów szynowych o obciążalności prądowej do 4000A,

- przetwornic częstotliwości dla potrzeb pomp o mocy 315kW (4 sztuki) oraz 250kW (3 sztuki),

- instalacji zasilania awaryjnego UPS (moc 60kW),

- instalacji AKPiA (17 napędów AUMA, przetworniki ciśnienia, czujniki temperatury, czujniki wilgotności),

- pozostałych instalacji: przeciwpożarowej, CCTV, IT, instalacji alarmowej, instalacji oświetlenia, ogrzewania i wentylacji obiektu,

 

c) opracowanie algorytmów sterowania przepompownią, systemu zabezpieczeń, sekwencji oraz optymalizacja pracy całego układu,

d) wykonanie oprogramowania dla potrzeb systemu redundantnych sterowników PLC oraz zdalnych wyspach wejść/wyjść, komunikacja poprzez standard Modbus, TCP/IP, Modbus RTU ze wszystkimi elementami systemu przy wykorzystaniu infrastruktury lokalnej i modemów GPRS,

e) wykonanie aplikacji systemu wizualizacji procesu technologicznego.

 

3.Obiektach przemysłowych.

 

Instalacje elektroenergetyczne obiektów przemysłowych:

 

a) Hale produkcyjne:

- wykonanie przyłącza głównego do budynku hali,

- prefabrykacja, dostawa i uruchomienie rozdzielnicy głównej,

- dobór, dostawa i uruchomienie instalacji kompensacji mocy biernej,

- wykonanie kompleksowej instalacji elektrycznej stanowiskowej, gniazd remontowch, oświetlenia podstawowego i awaryjnego (także w strefach wybuchowych).

 

b) Obiekty energetyczne:

- dostawa, zabudowa i uruchomienie transformatorów olejowych o mocy 1000kVA,

- prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnicy głównej (prąd znamionowy szyn głównych 1600A) wraz z układem SZR,

- wykonanie instalacji kompensacji mocy biernej,

- kompleksowa modernizacja oświetlenia podstawowego i rezerwowego,

- dostawa, zabudowa i konfiguracja zabezpieczeń w polach rozdzielnicy średniego napięcia firmy JM Tronic,

- modernizacja układów pomiarowych rozdzielnic głównych średniego napięcia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzgodnieniem rozwiązań technicznych w Tauron Dystrybucja S.A.

 

4. Liniach technologicznych.

 

Układy nawęglania – modernizacja w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej i AKPiA do wymagań stref wybuchowych polegająca na:

 

a) wykonanie projektów wykonawczych dla całego zakresu modernizacji,

b) wymiana całości okablowania dla potrzeb układu nawęglania wraz z budową tras kablowych,

c) wymiana napędów dla potrzeb taśmociągów o mocy do 110kW,

d) dostawy, podłączenie i uruchomienie:

- separatorów elektromagnetycznych wraz z detektorami (2 sztuki),

- rozdzielnic sterowniczych dla potrzeb procesu separacji,

- rozdzielnic sterowniczych,

- rozdzielnic oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

- rozdzielnic gniazd remontowych,

- rozdzielnice zasilająco - sterownicze dla potrzeb wózków wygarniających (wraz z zabudową przetwornic częstotliwości),

 

e) modernizacja pól rozdzielnicy głównej 0,4kV układu nawęglania (prąd znamionowy szyn głównych 1600A),

f) modernizacja wózków wygarniających (4 sztuki) w zakresie wymiany napędów oraz osprzętu AKPiA.